لغات زبان تخصصی روانشناسی 9

نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردمارسال پاسخ
تعداد بازدید 4392
نویسنده پیام
niloofar آفلاین


ارسال‌ها : 42
عضویت: 5 /3 /1393
محل زندگی: تهران

تشکر شده : 49
لغات زبان تخصصی روانشناسی 9
FACE VALIDITY: [align=-webkit-auto]اعتبار صوري . ميزاني كه بر اساس ادراك مستقيم به نظر مي رسد آزمودني آنچه را بايد بسنجد مي سنجد.
[align=-webkit-auto]FEAR:[align=-webkit-auto] ترس. حالت هيجاني در حضور يا پيش بيني محرك مضر و خطرناك. تجربه ذهني از دلواپسي خفيف و احساس ناراحتي تا هول شديد فرق مي كند.
[align=-webkit-auto]FIGHT- FLIGHT REACTION:[align=-webkit-auto] واكنش ستيز – گريز. اصطلاح كانن براي واكنش دستگاه اتونوميك نسبت به يك فوريت ، كه ارگانيسم را براي مبارزه يا فرار آماده مي سازد.
[align=-webkit-auto]FIGURE:[align=-webkit-auto] شكل ، رقم، در بين معاني گوناگون اين اصطلاح ، دو تا از آن ها با روانشناسي ارتباط ارتباط نزديك دارد: (1) نوعي تجربه ادراكي پيوسته و واحد ، اشكال از اين نظر با نماي كراني، ساخت ، پيوستگي و انسجام مشخص هستند.
[align=-webkit-auto]FIXATION:[align=-webkit-auto] تثبيت. به طور كلي ، فرآيندي كه به وسيله آن چيزي سفت و محكم و انعطاف نا پذير مي گردد.
[align=-webkit-auto]FLOODING:[align=-webkit-auto] غرقه سازي، درمان سيل‌آسا. غرقه سازي بر اين فرض متكي است كه فرار از يك تجربه اضطراب انگيز از طريق شرطي ساز ي موجب تقويت حافظه مي گردد.
[align=-webkit-auto]FOVEA:[align=-webkit-auto] گودي (مركزي) بر روي شبكيه. ناحيه كوچكي در وسط لكه كه تقريبا\" 2 درجه از زاويه بينايي را شامل مي گردد.
[align=-webkit-auto]FRAME: [align=-webkit-auto]چهار چوب ، تنه در هوش مصنوعي ، يك سري عناصر ثابت تعيين كننده موقعيت.
[align=-webkit-auto]Free Association: [align=-webkit-auto]تداعي آزاد.
[align=-webkit-auto]Frequency Distribution:[align=-webkit-auto] توزيع بسامد. هر توزيع مبتني بر فهرست بس‌آمد وقوع نمرات مطابق طبقات و مقولات. هر سري از طبقات با شماره‌اي جفت مي‌شود كه نشان دهنده بسامد مشاهده شده آن است.
[align=-webkit-auto]Frontal Lobe:[align=-webkit-auto] لوب يا قطعه پيشاني. قسمتي از مغز كه تقريباً جلو شكنج‌پره سانترال قرار گرفته است.
[align=-webkit-auto]Frustration – Aggression Hypothesis:[align=-webkit-auto] فرضيه ناكامي – پرخاشگري. اين فرضيه كه بوسيله جان دالر بيان شده، در فرم ابتدايي خود حاكي بود كه: 1- ناكامي هميشه منجر به پرخاشگري مي‌گردد، و 2- پرخاشگري هميشه ناشي از ناكامي است.
[align=-webkit-auto]Functional Fixedness:[align=-webkit-auto] تثبيت كاركردي. يك آمايه مفهومي كه در آن اشياء مورد استفاده براي كاركردي خاص فقط براي آن كاركرد مفيد شناخته مي‌شوند هر چند در ساير زمينه‌ها هم قابل استفاده باشند.
[align=-webkit-auto]Fundamentalism:[align=-webkit-auto] كاركرد گرايي. در روان‌شناسي: 1- ديدگاهي كلي كه بر تحليل روان و رفتار بر حسب كاركرد و سودمندي آن‌ها تاكيد مي‌كند تا بر محتوي آن‌ها. 2- مكتب فكري خاصي كه بطور رسمي در دهه اول و دوم قرن بيستم در دانشگاه شيكاگو بوسيله آنجل و كار پديد آمد
[align=-webkit-auto]G: [align=-webkit-auto]علامت اختصاري براي General factor در نظريه هال قسمت كسري واكنش هدف خرده پاسخ انتظار هدف fractional antedional goal response))
[align=-webkit-auto][align=-webkit-auto][align=-webkit-auto]Ganglion cells:[align=-webkit-auto] سلولهاي عقدهاي سلولهايي در شبكه كه آكسون‌هايي آن‌ها در پاپي عصب ناصره را بوجود مي آورند
[align=-webkit-auto][align=-webkit-auto][align=-webkit-auto]Gate-control theory:[align=-webkit-auto] نظريه كنترل دروازه- نظريه وال در مورد درد كه اساسأ بر اين فرض متكي است كه در نتيجه شليك الياف عصبي حسي بزرگ پيام‌هاي درد در الياف كوچك ممكن است در سطح نخاع وقفه يافته و به مغز نرسد.
[align=-webkit-auto]Gender identity:[align=-webkit-auto] هويت جنسي. اين اصطلاح به احساس مردانگي يا زنانگي هر فرد از خود اطلاق مي شود. تا سن 2 تا 3 سالگي، تقريبأ هر بچه اي مي تواند با قاطعيت بگو يد من يك پسرم يا من يك دخترم. حتي در صورت رشد طبيعي نيرنگي و مادينگي باز هم هر كسي تكليف انطباقي پيدا كردن احساس مردانگي يا زنانگي را دارد.


gender role:
نقش جنسي. رفتار نقش جنسي مربوط به (و تا حدودي) مشتق از هويت جنسي. اين مفهوم را جان ماني با اين كلمات توصيف كرد«هر آنچه يك فرد براي شناساندن خود به عنوان يك پسر يا يك مرد، و يا يك دختر يا يك زن مي‌گويد يا مي كند...نقش جنسي هنگام تولد بر قرار نمي گردد، بلكه به تدريج از طريق دستورات و تلقينات آشكار، و از طريق روي هم گذاشتن دو و دو براي بوجود آوردن چهار، و گاهي هم اشتباهأ پنج، بدست ميآيد.\" حاصل استاندارد و سالم، هماهنگي هويت جنسي و نقش جنسي است. هر چند صفات بيولوژيك حائز اهميت است، عامل عمده در كسب نقش مناسب با جنس ياد گيري است.
[align=-webkit-auto][align=-webkit-auto][align=-webkit-auto]General adaptation syndrome (gas): [align=-webkit-auto]سندرم سازش عمومي. سليه محقق كانادايي، يك سندرم سازش با استرس هاي غير اختصاصي را شرح مي دهد كه خود از آن به عنوان سندرم سازش عمومي نام برد. اين سندرم سه مرحله دارد(1) واكنش آژير كه خود داراي دو مرحله شوك و ضد شوك است، (2) مرحله مقاومت و (3) مرحله ضعف و نا تواني.
[align=-webkit-auto][align=-webkit-auto][align=-webkit-auto]Generativity:[align=-webkit-auto] زايندگي. تكانه توليد مثل كه در نژاد انسان عمو ميت دارد.« زايندگي در درجه اول علاقه به بر قراري و هدايت نسل بيدي، ويا هر آنچه در مورد خاص بصورت هدف جذب كننده مسئوليت پدرانه يا مادرانه در مي آيد، مي باشد» (اريك اريكسون، كودكي و جامعه، نيويورك،1950 صفحه 231)
[align=-webkit-auto][align=-webkit-auto][align=-webkit-auto]Genetics:[align=-webkit-auto] علم وراثت، علم النسل. شاخهاي از زيست شناسي كه با موضوع ارث در هر يك از جنبه هاي آن سرو كار دارد. اين اصطلاح رابينسون براي توصيف شباهت‌ها و تفاوت‌هاي ارگانيسم‌هايي كه رابطه ارثي با هم دارند بكار برد. علم وراثت در اوايل قرن بيستم شروع شده جزييات اعمال كروموزوم شناخته شده و وقتي قوانين مندل شهرت يافت چندين محقق در يافتند كه ژن‌ها بايد روي كروموزمها قرار گرفته باشند.
[align=-webkit-auto][align=-webkit-auto][align=-webkit-auto]Genotype:[align=-webkit-auto] ژنوتيپ، سنخ ارثي. (1) سرشت ژنتيك هر ارگانيسم، ژنوتيپ شامل عوامل ارثي است كه ممكن است بدون تظاهر در فنوتيپ فرد به نسل هاي بعدي منتقل شود. اين كاربرد، خصوصأ در مطالعه روانشناسي رشد، بطور تيپيك بر اين مفهوم كه ژنوتيپ مجموعه عوامل ارثي است كه بر رشد شخص تأثير مي گذارد، تاكيد مي نمايد. (2) در نظريه شخصيتي لوين، مجموعه علل مسئول يك پديده رفتاري. اين كاربرد به دليل عدم محدوديت آن امروز كمتر مورد استفاده است.
[align=-webkit-auto][align=-webkit-auto][align=-webkit-auto]Gestalt therapy:[align=-webkit-auto] گشتالت درماني. شكلي از درمان است كه بر اصول روانشناسي ادراك و پديده شناسي استوار است. بنابراين، گشتالت درماني بر دنياي نمودي فرد و بر افكار و احساسات او، آنطور كه در مكان و زمان بلا فصل او تجربه مي شوند، تمركز دارد و به تاريخچه توجه اي ندارد. از اين رو، در اين شيوه درماني به مسايلي نظير اين كه فرد چگونه بدان حالت در آمده است، يا دليل انجام كار‌هايش چه بوده است و يا فردا چه خواهد كرد و چه پيش خواهد آمد، توجهي نمي شود و مشكلات آگاهي و كل نفس در ارتباط خلاق با محيط مورد تأكيد است. معمولأ گشتالت درماني به «تمركز درماني» هم مشهور است. زيرا هدفش آن است كه به فرد كمك كند كه به تجربه‌اش از طريق آگهيش بيفزايد و به تجارب و تلاشهاي ناكام كننده اي كه اين آگاهي را سد و متوقف مي‌كنند واقف شوند.
[align=-webkit-auto][align=-webkit-auto][align=-webkit-auto]Glia: [align=-webkit-auto]گليا. نوروگلي يا سلولهاي گليال اصطلاحات معادل براي طبقه اي از سلولهاي غير نوروني در سلسله اعصاب هستند. در سلسله اعصاب مركزي چهار نوع سلول گليال وجود دارد كه عبارتند از آستروسيت‌ها، اوليگوداندروسيت‌ها، اپانديما و ميگروگلي. در سلسله اعصاب محيطي نيز دو نوع سلول گليال وجود دارد كه عبارتند از سلول هاي شوان و سلوس‌هاي قمري.
[align=-webkit-auto][align=-webkit-auto][align=-webkit-auto]Ground: (1)[align=-webkit-auto] زمينه، آنچه در يك تصوير شكل يا موضوع بر آن مسلط است. تكليف معيوب شكل- زمينه در بيماران مبتلا به اختلال عضوي مغز شايع است، و در مقابل يك شكل- زمينه معمولي همان سر در گمي را پيدا ميكند كه افراد بهنجار در وضعيت هاي دو پهلو گرفتار آن مي گردند. (2) پايه اقدام به عمل، توجيهي براي باور كردن.
[align=-webkit-auto][align=-webkit-auto][align=-webkit-auto]Group dynamics:[align=-webkit-auto] پويش گروهي. پويايي گروهي. كورت لوين گروه را يك تماميت ساختمان يافته اي مي شناسد كه مختصات آن با مجموع اجزاء تشكيل دهنده متفاوت است. به نظر او گروه و پيرامون آن«ميدان» پويا و تحريكي را تشكيل مي دهد كه ثبات و تغييرات آن با توسل به بازي نيروهاي رواني-اجتماعي درگير، مانند فشار هنجارها و مقاومت موانع و تعقيب هدف هاي معيين و جز آن قابل تبين است. اين نيرو ها را مي توان بصورت علائم نموداري كه ظرفيت تبديل به فرمول هاي رياضي را دارد نشان داد.
[align=-webkit-auto]

پنجشنبه 30 مرداد 1393 - 12:13
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از niloofar به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: zahraii &
ارسال پاسخبرای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


پرش به انجمن :

Powered by Tem98 | Copyright © 2009 Rozblog Group